Covid 19 Aşısı Sonrası Ameliyat Süreci : Aralık 2019’dan beri tüm dünya gibi ülkemizi de Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalık kasıp kavurdu. Mart 2020 den sonra acil ameliyatlar dışındaki cerrahi operasyonlar sağlık bakanlığının önerisiyle durduruldu. Haziran ayı gibi ameliyatlar tekrar başladı. Ancak korona hastalığı geçirmiş olanlarda en az 14 gün süre cerrahi operasyon yapılmaması önerildi. Günümüzde ise Covid-19 aşısının yapılmaya başlanması ile birlikte cerrahi operasyonların yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa da korona aşısından kaç gün sonra aşının yapılacağı sorusu gündeme geldi.

Korona Aşısı Nedir?

Aşı vücudun bağışıklığını artırmak için vücuda hastalık yapıcı organizmanın zayıflatılmış veya ölü halinin veya bir protein parçasının verilmesi covid 19 aşısı işlemidir. Aşı yapıldıktan sonra vücudumuzdaki bağışıklık sistemi devreye girer ve antikor üretmeye başlarız. Antikorlarımızın oluşması ortalama olarak 14 gün sürer. Covid-19 aşısı uygulandıktan sonrada yeterli antikor oluşuna 14 . Günde yapılan antikor testiyle bakarız. Ancak aşı yapıldıktan sonraki bu dönemde antikorların yeterli oranda oluşabilmesi için bazı dikkat edilecek hususlar vardır. Genel anestezi altında yapılacak cerrahi operasyonlar ve bu sırada kullanılması gereken bazı ilaçlar konusunda dikkat edilecek hususlar vardır.

Covid 19 Aşısı Sonrası Ameliyat Süreci

Korona aşısı yapıldıktan sonraki ilk birkaç gün ateş yüksekliği, halsizlik, kırgınlık ve kas ağrıları olabilir. Aşıdan hemen sonraki birkaç gün içinde eğer ameliyat olunursa, genel anesteziye bağlı komplikasyonlar veya ameliyat sonrası olabilecek muhtemel enfeksiyonlar aşının neden olabileceği bulgularla karışabilir. Hastada ayırıcı tanı ve komplikasyon yönetimi düzgün yapılamazsa beklenmeyen sıkıntılar yaşanabilir. Genel anestezide kullanılan bir kısım ilaçlar veya cerrahinin kendisi bağışıklık sisteminin vereceği cevabı bozabilir. Aynı zamanda cerrahi operasyon sonrası kullanılan ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) dediğimiz ağrı kesici ilaçlar immün cevabı bir miktar azaltabilir. Aşı sonrası ilk 14 günde antikor yanıtının oluşacağını göz önünde bulundurursak bu dönem zarfında planlı (elektif-acil olmayan) cerrahi operasyonları ertelemek daha iyi olabilir. Sonuç olarak; – Aşı sonrası dönemde her türlü acil ameliyat yapılabilir, bunun için bir kısıtlama yoktur. – Aşı sonrası planlı (elektif-acil olmayan) ameliyatlarda immün cevabın etkilenebileceğini göz önünde bulundurarak yaklaşık 14 gün operasyonu ertelemek mantıklı olacaktır. –Cerrahi operasyon sonrası eğer NSAİİ dediğimiz ağrı kesiciler kullanılmayacaksa, hasta stabil olduktan sonra aşı olabilir. Ama cerrahi operasyonların komplikasyonlarında ayırıcı tanı yapılabilmesi için ertelenmesi daha doğru olacaktır.