KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

VERİ SAHİBİNİN RIZA FORMU

İşbu Rıza Formunu okudum ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Op. Dr. Şerif Yavuz tarafından kişisel verilerimin hukuka uygun olarak toplanmasını, kaydedilmesini ve işlenmesini peşinen kabul, beyan, taahhüt ve izin veriyorum.

Kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca Op. Dr. Şerif Yavuz tarafından sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda tarafımdan verilen kimliğimi tespit edici veya belirleyici her türlü kişisel veri dahil kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine; ilgili mevzuat kapsamında paylaşımın gerekli olduğu hallerde diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına; aşağıda detayları yer alan her türlü kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik “te tanımlanan kapsamda işlenmesine.

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yollarla veri kayıt sisteminin bir parçası olarak işlenen; kişinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren; ad-soyad, kimlik/pasaport numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport, vergi numarası, sağlık sigortası numarası, imza bilgisi, plaka vb. belgeler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen, otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, fiziksel mekânda bulunulan süre boyunca; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler. (örn. kan grubu dahil her türlü sağlık verisi, biyometrik veriler vb.)
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen, otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Op. Dr. Şerif Yavuz’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve eğerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Op. Dr. Şerif Yavuz tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında internet sitesinde yer alan aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve onayladım.