Dr Şerif Yavuz 1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2000 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde eğitimine başladı. 2007 yılında eğitimini bitirmesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitimini 2014 yılında başarı ile tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimi sırasında 2013 yılında İsviçre Zürih üniversitesinden mikro cerrahi eğitimi almıştır. Özellikle kök hücrelerin ve PRP’nin kollajen sentezi üzerindeki etkilerini incelemiş, ve bu alanda bir çok çalışma ve araştırma yapmıştır.

Op. Dr. Şerif Yavuz, dünyada alanında en prestijli topluluk olan ASAPS (Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Topluluğu) üyesi olmakla birlikte alanındaki en yeni teknikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek düzenli toplantılara aktif olarak katılmaktadır.