Primer Burun Estetiği; doğuştan veya sonradan ortaya çıkan şekil bozukluklarını ve nefes alma problemlerini ortadan kaldırmak adına uygulanan bir operasyondur. Günümüzün en popüler estetik operasyonlarının başında gelen burun estetiği ameliyatının sonuçları her zaman istenildiği gibi olmayabilir.

İlk ameliyata primer burun estetiği adı verilirken ilk operasyonun ardından istenilen sonuçların alınamadığı ikinci operasyona ise adından da anlaşılacağı üzere sekonder burun ameliyatı denilmektedir. Bu noktada, birçok kişinin primer ve sekonder ameliyatlar arasındaki farkın ne olduğunu merak ettiğini söyleyebiliriz.

Burnun sahip olduğu estetik görünümü düzeltmeye yarayan operasyonlara primer burun estetiği adı verilir. Ancak, estetik operasyonlarının tamamında olduğu gibi burun estetiğinde de mükemmel bir sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü, her hastanın dokusu farklı olmakla beraber bu sebepten dolayı ameliyata verilen tepki farklı olmaktadır. Burun; tek bir organdır.

Ancak, yüzün orta hattına yerleştirilmiş iki taraflı bir yapı olmasından mütevellit burnun simetrik açıdan istenilen görünüme kavuşturulması zannedildiği kadar kolay değildir. Bir başka deyişle, ilk burun estetiğinin ardından mükemmel bir başarının ortaya çıkması düşük ihtimallidir.

Burun estetiği; insanların dış görünüşlerini değiştirerek çok daha özgüvenli olmalarını sağlayan bir operasyondur. Fakat, hastanın ameliyattan önce beklentilerini netleştirmesi gerekir. Ayrıca, hastanın operasyondan ne beklediğini doktoruyla paylaşması da şarttır.

Bu noktada, primer burun estetiğinden en iyi sonucu alanların mükemmel bir sonucu hedefleyenler değil de burnunun görünümünü düzeltmeyi düşünenler olduğunu söylemeliyiz.

Primer burun estetiğinin başarısı birtakım faktörlere bağlıdır. Cerrahın bilgi, beceri ve tecrübesinin yanı sıra hastanın yaşı, genel sağlık durumu, burun yapısı, cilt yapısı, burun görünümündeki bozukluğun derecesi, dokular ve hastaya ait birtakım özel problemler belirleyici olmaktadır.

Primer burun estetiği; genel anestezi altında yapılır. Burun derisi; altında yer alan kıkırdak ve kemik dokulardan ayrılır. Operasyon öncesi istenilen biçime getirilir. Bilhassa fazlalık oluşturan doku parçaları hassas kesiciler ile çıkarılır. Primer burun estetiği; hem erkek hem de kadınlarda en erken 18 yaşında yapılmaktadır.

Revizyon Burun Estetiği Nedir?

Bir diğer adının sekonder yani düzeltme burun estetiği olduğunu söylemeliyiz. Primer burun estetiğinin ardından ortaya çıkan komplikasyonları düzeltmek adına yapılır.

İlk defa uygulanan burun estetiğine kıyasla çok daha zor ve karmaşık bir ameliyat olduğunu ifade etmeliyiz. Bu yüzden, deneyimli bir cerrah tarafından yapılması zorunludur. Sekonder burun estetiğini ortaya çıkaran birden çok sebep olabilir:

  • İlk ameliyatın olması gerektiği gibi planlanmaması
  • Cerrahın deneyimsiz oluşu
  • Hastanın beklenti ve isteklerini operasyon öncesinde doktoruyla paylaşmaması
  • Operasyon ile ilgili beklentilerin gerçekçi olmaması
  • İyileşme sürecinde fonksiyonel bozuklukların yaşanması
  • Destek dikişlerinin açılması
  • İyileşme sürecinde travma geçirilmesi

Sonuç olarak, primer burun estetiğinin ardından ortaya çıkan deformasyonları düzeltmek adına sekonder burun estetiği önerilmektedir. Revizyon Burun Estetiği ile hem görüntü olarak hem de işlevsel açıdan yüze en uyumlu burun şeklinin elde edilmesi amaçlanır.

Tıpkı primer burun estetiğinde olduğu gibi sekonder burun estetiğinde de hasta ilk olarak detaylı bir fiziksel muayeneden geçirilmektedir. İlk operasyonun ardından burunda sarkma, çökme, burun deliklerinde asimetri oluşumu, kemik ve kıkırdak sorunlarının varlığı tespit edilir. Ardından, hastanın beklentilerine göre hangi değişimlerin yapılacağına bakılır.

Revizyon burun estetiği; hem genel hem de lokal anestezi altında uygulanmaktadır. Buna ek olarak, sorunların büyüklüğüne göre operasyonun süresinin de değiştiğini ifade edebiliriz. Son olarak, ilk burun estetiğinin ardından en az altı ay geçmesiyle beraber ikinci operasyona ihtiyaç duyulur.

Primer Burun Estetiği Fiyatları 2024

Primer burun estetiği fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.